Vykort - Helg/Sign  B1  B2  Hemsida  Vykortsida  Post Card Page   Förkortning  Att Beställa 
Det kan finnas hundratals objekt från ett område. De är uppdelade på buntar; B1, B2.. osv med 50 kort i varje.
Du börjar genom att klicka på B1. Fortsätt genom att klicka på B2, B3..osv för att se andra objekt från området
Tryck på "FOTO" för att se objektet. Kortets adressida visas genom att trycka på Num i 1:a kolumnen.
Ett "N" eller ett rött "S" i "Anm-kol" betyder att märket är nyupplagt eller sålt.
OBS!! Liknande kort kan finns på områdena "Humor" och "Helg". Titta gärna även in där!